Khóa luận Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Vật liệu xây dựng

Rate this post

Đề tài Khóa Luận tốt nghiệp Quản Trị nguồn nhân lực Đánh giá công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty TNHH gold Planet nhằm tìm hiểu rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động và thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho các cán bộ công nhân viên tại công ty. Từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm khuyến khích, động viên họ làm việc tích cực hơn, phát huy hết năng lực của mình.

Bài khóa luận tốt nghiệp, các bạn sinh viên ai cũng muốn được đạt điểm cao và yếu tố quan trọng quyết định điều đấy là bước chọn Đề tài viết khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị nguồn nhân lực. Viết khóa luận chia sẻ đến các bạn sinh viên Quản trị nguồn nhân sự một mẫu Đề cương viết khóa luận tốt nghiệp với đề tài: Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty.

Nếu bạn có nhu cầu làm bài Khóa luận tốt nghiệp hoặc muốn tư vấn đề tài khóa luận, bạn liên hệ ngay qua ZALO https://zalo.me/0917193864

Đề tài khóa luận tốt nghiệp Nâng cao công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty vật liệu xây dựng

Chương 1: Tổng quan về công ty

1.1.Quá trình hình thành và phát triển

1.2.Nhiệm vụ và quyền hạn

 • 1.2.1.Nhiệm vụ
 • 1.2.2. Quyền hạn

1.3.Cơ cấu tổ chức của Công ty

 • 1.3.1.Sơ đồ tổ chức
 • 1.3.2.Chức năng của từng bộ phận trong công ty

1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm vừa qua

1.5. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực trong tương lai

Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực làm việc tại công ty công ty

2.1.Khái niệm

 • 2.1.1. Động lực lao động và các khái niệm có liên quan
 • 2.1.2. Tạo động lực lao động và vai trò của tạo động lực lao động
   • 2.1.2.1. Tạo động lực lao động
   • 2.1.2.2 Vai trò của tạo động lực lao động

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực lao động và công tác tạo động lực lao động

 • 2.2.1. Các nhân tố thuộc về cá nhân người lao động
 • 2.2.2.Các nhân tố thuộc về môi trường bên trong
 • 2.2.3 Các nhân tố thuộc về bên ngoài tổ chức

2.3.Thực trạng công tác tạo động lực làm việc tại Công ty công ty 

 • 2.3.1.Tạo động lực về vật chất
   • 2.3.1.1 Tiền lương trả cho nhân viên
   • 2.3.1.2.Tiền thưởng
   • 2.3.1.3.Phụ cấp
   • 2.3.1.4.Phúc lợi
 • 2.3.2. Tạo động lực về tinh thần
   • 2.3.2.1.Tính ổn định trong công việc
   • 2.3.2.2.Bầu không khí làm việc trong Công ty
   • 2.3.2.3.Công tác tạo động lực thông qua phân tích công việc, thiết kế công
   • 2.3.2.4.Công tác tạo động lực làm việc thông qua việc đánh giá năng lực làm việc của nhân viên
   • 2.3.2.5.Tạo động lực thông qua chính sách đào tạo, nâng cao trinh độ cho nhân viên
   • 2.3.2.6.Tạo động lực thông qua cơ hội thăng tiến
   • 2.3.2.7.Tạo động lực thông qua cải thiện điều kiện và môi trường làm việc

Mời các bạn xem thêm các nội dung về đãi ngộ nguồn nhân lực và Quản trị nguồn nhân lực qua bài viết tại

===> Khóa luận tốt nghiệp về Đãi ngộ nhân sự

===> Khóa Luận tốt nghiệp về Nguồn nhân lực

Chương 3: Nhận xét và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty công ty

3.1. Phương hướng phát triển công ty

3.2.Nhận xét công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty công ty

 • 2.3.1.Ưu điểm
 • 2.3.2.Nhược điểm và nguyên nhân

3.3. Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty công ty 

 • 3.3.1.Hoàn thiện công tác phân tích công việc
 • 3.3.2.Xây dựng chính sách trả lương cạnh tranh, tương xứng với mức độ cống hiến của từng nhân viên
 • 3.3.3.Hoàn thiện chính sách khen thưởng
 • 3.3.4.Đẩy mạnh hoạt động đào tạo phát triển người lao động
 • 3.3.5.Tạo cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho nhân viên

Một bài khóa luận tốt nghiệp Quản trị nhân sự đầy đủ là không thể thiếu được Lời mở đầu bài khóa luận tốt nghiệp đầy lôi cuốn, dẫn dắt người đọc. Tiếp theo đây, Viết Khóa Luận chia sẻ đến các bạn Mẫu lời mở đầu khóa luận tốt nghiệp Nhân sự với đề tài đã chia sẻ bên trên.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

 • Cùng với sự thay đổi và phát triển nhanh chóng của thế giới, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn để có thể tồn tại và phát triển.Trong tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt hiện nay, nhân lực chính là chìa khóa vàng mang lại thành công cho doanh nghiệp. Quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả đã và đang là một thách thức không nhỏ đối với các công ty Việt Nam nói chung và với Công ty Vật liệu xây dựng Hữu Sang nói riêng.
 • Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường hiện nay, công nghệ và con người là hai yếu tố cơ bản quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì vậy có thể nói sự thành công hay thất bại của mỗi tổ chức phụ thuộc rất nhiều và nguồn nhân lực của tổ chức đó. Nghĩa là, tổ chức nào kích thích được lòng nhiệt tình của người lao động trong quá trình làm việc, tạo ra được sự gắn bó của người lao động với tổ chức thì tổ chức đó sẽ tồn tại và phát triển. Để tạo động lực cho người lao động, các yếu tố về tiêu chuẩn thực hiện công việc, tạo điều kiện cho người lao động làm việc và kích thích người lao động làm cho người lao động làm việc có hiệu quả hơn, gắn trách nhiệm của mình với công việc. Đó là những công cụ hữu hiệu để các nhà quản lý đạt được mục đích của mình..
 • Xuất phát từ yêu cầu trên, khi nghiên cứu công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH SX TM Vật liệu xây dựng Hữu Sang, tôi nhận thấy Công ty Hữu Sang mặc dù đã có những chính sách trong việc tạo động lực làm việc cho người lao động, tuy nhiên vẫn chưa có được sự hoàn chỉnh và hiệu quả trong công tác này. Chính vì vậy, tôi quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty TNHH Vật liệu xây dựng Hữu Sang” nhằm tìm hiểu rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc và thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Hữu Sang. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này hơn nữa.

2. Mục tiêu nghiên cứu

 • – Tìm hiểu sâu hơn về Công ty Hữu Sang, đặc biệt là tình hình nhân sự và công tác tạo động lực trong thời gian qua.
 • – Khảo sát và phân tích công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Hữu Sang. Tìm hiểu, phân tích và rút ra những nhận xét về công tác này tại đơn vị nhằm đưa ra những nguyên nhân xác thực nhất.
 • – Đưa ra những cơ sở, những ý tưởng dựa trên sự phân tích trên để giúp Công ty hoàn thiện hơn công tác tạo động lực làm việc cho người lao động.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

 • – Đối tượng nghiên cứu: Công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Hữu Sang.
 • – Phạm vi nghiên cứu: Các bộ phận – phòng ban, cán bộ công nhân viên trong Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Hữu Sang.

4. Phương pháp nghiên cứu

 • Sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, đánh giá từ các nguồn thông tin, dữ liệu có liên quan đến công tác tạo động lực làm việc tại Công ty Hữu Sang. Dựa vào các nguồn số liệu về nhân sự, các bảng báo cáo, kế hoạch về chính sách nhân sự và các báo cáo tổng kết hàng năm từ năm 2012 đến năm 2014 liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.
 • Từ những thông tin có được và dựa trên cơ sở lý thuyết về tạo động lực làm việc, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Hữu Sang.

5. Kết cấu của đề tài

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về động lực làm việc và tạo động lực làm việc cho người lao động. Những yếu tố tác động đến động lực làm việc và công tác tạo động lực làm việc cho người lao động.
 • Chương 2: Phân tích công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Hữu Sang.
 • Chương 3: Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty

 

BẤM ĐỂ TẢI FILE

Trên đây chia sẻ và giới thiệu đến các bạn đề tài Khóa luận tốt nghiệp và lời mở đầu Khóa luận Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Vật liệu xây dựng, hi vọng rằng với nguồn tài liệu tham khảo trên, các bạn sinh viên sẽ có thêm vốn kiến thức để lắp đầy những khoảng trống trong bài Khóa luận tốt nghiệp của mình, giúp bài Khóa luận hoàn thiện một cách tốt nhất.

Ngoài ra, các bạn sinh viên nào đang gặp khó khăn trong quá trình viết bài Khóa Luận tốt nghiệp như chưa biết chọn đề tài nào là phù hợp, chưa biết xây dựng đề cương Khóa luận tốt nghiệp, bài của các bạn đang bị Đạo văn quá nhiều, thời gian gấp,.. Dịch vụ viết thuê Khóa luận có nhận viết bài khóa Luận tốt nghiệp hoàn thiện, chọn công ty, chỉnh sửa bài bị đạo văn. Để biết thêm chi tiết, các bạn đọc bài viết dưới đây để biết về Dịch vụ cũng như quy trình và báo giá nhé hoặc liên hệ với DỊCH VỤ VIẾT THUÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  ZALO 0917 193 864 để được tư vấn kỹ hơn nhé

Xem thêm bài viết ===> Dịch vụ viết thuê Khóa Luận tốt nghiệp

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo