Khóa Luận Quản trị hàng tồn kho tại công ty nội thất

Rate this post

Quản trị hàng tồn kho là gì?

Hàng tồn kho là mặt hàng được giữ lại và bán ra cuối cùng trong kho hàng của doanh nghiệp vỉ vậy nhiều người nhầm tưởng đây là mặt hàng không bán được, hàng bị hỏng hoặc hàng hóa lỗi thời. Tuy nhiên, nhiều doanh giữ hàng tồn kho như một phương án dự phòng hoặc đây chính là nguyên liệu hoặc bán thành phẩm được chuẩn bị cho quy trình sản xuất hàng hóa mới.

Ngoài ra các bạn sinh viên nào dang gặp khó khăn trong quá trình viết bài, đọc bào viết dưới đây để biết thêm chi tiết về dịch vụ viết thuê Khóa luận tốt nghiệp và liên hệ ZALO https://zalo.me/0917193864 để được hỗ trợ nhé

Xem thêm bài viết ===> Khóa Luận quản trị hàng tồn kho

Tham khảo thêm ===> Khóa luận công ty nội thất

Đề tài: Quản trị hàng tồn kho chứa vật liệu trang trí nội thất của công ty

Bài viết này, Viết Khóa Luận chia sẻ đến các bạn sinh viên một Đề tài khóa luận tốt nghiệp: Quản trị hàng tồn kho chứa vật liệu trang trí nội thất của Công ty. Bạn nào chưa có đề tài viết khóa luận tốt nghiệp, muốn thử thách bản thân và thực tập ở vị trí kho của doanh nghiệp.

Thì đây là một Đề tài viết khóa luận tốt nghiệp lý tưởng dành cho bạn. Admin còn chia sẻ kèm theo Đề cương chi tiết viết khóa luận tốt nghiệp Quản trị hàng tồn kho

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị hàng tồn kho    

1.1 Tổng quan về hệ thống quản trị của hàng tồn kho.

 • 1.1.1 Khái niệm hàng tồn kho
 • 1.1.2 Vai trò của hàng tồn kho đối với doanh nghiệp thương mại
 • 1.1.3 Mục đích của hàng tồn kho

1.2. Phân loại, đặc điểm hàng tồn kho     

 • 1.2.1 Phân loại hàng tồn kho
 • 1.2.2 Đặc điểm hàng tồn kho .

1.3 Lợi ích và chi phí của việc lưu kho.

 • 1.3.1 Lợi ích.
 • 1.3.2 Chi phí.

1.4 Hoạt động dịch vụ Fulfillment (Dịch sát nghĩa từ này )

 • 1.4.1 Khái niệm
 • 1.4.2 Qui trình dịch vụ Fulfillment

1.5. Nội dung quản trị hàng tồn kho        

 • 1.5.1 Khái niệm, vai trò và mục đích của hàng tồn kho   
  • 1.5.1.1 Khái niệm
  • 1.5.1.2 Vai trò
  • 1.5.1.3 Mục đích
 • 1.4.2 Lợi ích và chi phí cho lưu trữ hàng tồn kho
 • 1.4.3 Xác định nhu cầu hàng tồn kho cần mua/nhập hàng

1.5 Các mô hình cơ bản thường áp dụng trong quản trị hàng tồn kho.

 • 1.5.1. Mô hình đặt hàng kinh tế cơ bản (EOQ – Economic Oder Quantity)
  • 1.5.1.1 Khái niệm.
  • 1.5.1.2 Hình vẽ biểu diễn
  • 1.5.1.3 Hình thức áp dụng   
 • 1.5.2. Mô hình mức đặt hàng theo sản xuất (POQ – Production Oder Quantity Mod)
  • 1.5.2.1 Khái niệm.
  • 1.5.2.2 Hình vẽ biểu diễn
  • 1.5.2.3 Hình thức áp dụng
 • 1.5.3. Mô hình tồn kho có sản lượng để lại nơi cung ứng (BOQ – Back Oder Quantity)
  • 1.5.3.1 Khái niệm.
  • 1.5.3.2 Hình vẽ biểu diễn
  • 1.5.3.3 Hình thức áp dụng
 • 1.5.4. Mô hình khấu trừ theo số lượng (QDM – Quantity Discounts Model)
  • 1.5.4.1 Khái niệm.
  • 1.5.4.2 Hình vẽ biểu diễn
  • 1.5.4.3 Hình thức áp dụng
 • 1.5.5 Mô hình xác suất với thời gian không đổi
  • 1.5.5.1 Khái niệm.
  • 1.5.5.2 Hình vẽ biểu diễn
  • 1.5.5.3 Hình thức áp dụng

1.6 Chỉ tiêu đánh giá năng lực quản trị hàng tồn kho

 • 1.6.1 Chỉ tiêu quay số vòng quay hàng tồn kho
 • 1.6.2 Số ngày của một vòng quay hàng tồn kho

1.7 Qui trình thực hiện quản trị hàng trong kho 

 • 1.7.1 Quản lý mã hàng (Mã vạch hay ký hiệu…)
 • 1.7.2 Quản lý hoạt động nhập kho
 • 1.7.3 Quản lý hoạt động xuất kho

1.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động trong quản trị hàng tồn kho

 • 1.8.1 Các yếu tố bên ngoài
  • 1.8.1.1 Chính sách vĩ mô
  • 1.8.1.2 Sự biến động của tỷ giá hối đoái.
  • 1.8.1.3 Sự gián đoạn nguồn cung ứng
  • 1.8.1.4 Sự biến đổi về chất lượng hàng hóa
 • 1.8.2 Các yếu tố bến trong
  • 1.8.2.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật
  • 1.8.2.2 Tài chính
  • 1.8.2.3 Nguồn nhân lực (đào tạo nhân viên)
  • 1.8.2.4 Khả năng tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp.

1.9. Ma trận SWOT

1.10 Ma trận BCG (Đề làm cơ sở cho giải pháp ở mục 2.1.4.4 và mục 2.1.6)

Tóm tắt chương 1

Chương 2: Thực trạng về hoạt động quản trị hàng tồn kho chứa vật liệu trang trí nội thất của công ty xuất nhập khẩu trang trí nội thất

2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty Việt Đài      

 • 2.1.1 Thông tin chung
 • 2.1.2 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
  • 2.1.2.1 Lịch sử hình thành
  • 2.1.2.2 Quá trình phát triển
 • 2.1.2 Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi
  • 2.1.2.1 Tầm nhìn
  • 2.1.2.2 Sứ mệnh
  • 2.1.2.3 Giá trị cốt lõi
 • 2.1.4 Qui mô hoạt động (nhà kho bao nhiêu mét vuông, dung tích, sức chứa, xe nâng,…)
  • 2.1.4.1 Cơ sở vật  chất, trang thiết bị, nhà xưởng  (làm bảng liệt kê excel)
  • 2.1.4.2 Sản phẩm kinh doanh
  • 2.1.4.3 Khách hàng, địa bàn phân phối (Phạm vi hoạt động)
  • 2.1.4.4 Đối thủ cạnh tranh
  • 2.1.4.5 Nhà cung cấp (viết như mình là nhà mua lại )tin chọn doanh nghiệp
 • 2.1.5 Sơ đồ bộ máy tổ chức  
  • 2.1.5.1 Mối liên hệ giữa các bộ phận trong hoạt động xuất/lưu kho kế toán đóng vai trò gì , ….
  • 2.1.5.2 Nguồn nhân lực hiện tại
 • 2.1.6 Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh (Thị phần)
 • 2.1.7 Tình hình hoạt động kinh doanh
  • 2.1.7.1 Khối lượng, chủng loại và nhu cầu hàng hóa nhập kho của công ty (2019 – 2020)
  • 2.1.7.2 Khối lượng, chủng loại và nhu cầu hàng hóa xuất kho của công ty (2019- 2020)
 • 2.1.8 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (2019 – 2020)
  • 2.1.8.1 Mặt đạt được (Khách quan và Chủ quan)
  • 2.1.8.2 Tồn tại về hạn chế (Phân tích chi tiết, để qua C3 mình đưa ra giải pháp khác phục, gợi ý: về quy trình, về nguồn nhân lực, về dự báo nhu cầu…)

2.2 Thực trạng quản trị hệ thống kho tại công ty TNHH xuất nhậu khẩu trang trí nội thất VIỆT ĐÀI

 • 2.2.1 Tổng quan về kho chứa Vật liệu trang trí  nội thất tại công ty TNHH xuất nhậu khẩu trang trí nội thất VIỆT ĐÀI
 • 2.2.1.1 Cơ sở vật chất kĩ thuật kho
 • 2.2.1.2 Qui định quản lý kho
 • 2.2.2 Qui trình xuất/nhập hàng hóa tại kho của công ty TNHH xuất nhậu khẩu trang trí nội thất
 • 2.2.2.1 Yêu cầu về tồn trữ (Xác định mức hàng hóa trong kho)
 • 2.2.2.2 Xác định danh mục hàng hóa (Các loại sản phẩm cần nhập/xuất)
 • 2.2.2.3 Các bước trong qui trình nhập hàng và xử lý trước khi tiêu thụ
 • 2.2.3 Một số rủi ro trong quá trình xuất nhập và bảo quản hàng hóa
 • 2.2.4 Một số yếu tố tác động đến hoạt động quản trị hàng tồn kho bãi chứa vật liệu trang trí nội thất tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang trí nội thất Việt Đài
 • 2.2.4.1 Yếu tố khách quan
 • 2.2.4.2 Yếu tố chủ quan
 • 2.2.5 Đánh giá qui trình quản lý, kiểm soát kho của công ty Việt Đài
 • 2.2.5.1 Điểm mạnh
 • 2.2.5.2 Điểm yếu qua nghiên cứu tính toán công ty chi phí tồn kho

Kết luận chương 2

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị hàng tồn kho bãi chứa vật liệu trang trí nội thất của công ty xuất nhập khẩu trang trí nội thất

3.1 Triển vọng phát triển của thị trường tiêu thụ các dòng sản phẩm là vật liệu trang trí nội thất trong tương lai của Việt nam

3.2 Định hướng, mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh dòng sản phẩm trang trí nội thất nhập khẩu từ Đài Loan tại công ty TNHH xuất nhập khẩu trang trí nội thất VIỆT ĐÀI, tầm nhìn sứ mệnh, lượng tiêu thụ lương lai

3.3 Phân tích ma trận SWOT của Công ty năm 2020

 • 3.3.1 Phân tích điểm mạnh: S (strength).
 • 3.3.2 Phân tích điểm yếu: W (weakness).
 • 3.3.3 Phân tích cơ hội: O (opportunity).
 • 3.3.4 Phân tích thách thức: T (threats).

3.4 Phân tích ma trận BCR

3.5 Đánh giá và nhận định

3.6 Một số giải pháp cho Công ty nhằm tối ưu hóa hoạt động quản trị và đặt hàng tại kho.

 • 3.6.1 Các nhóm giải pháp về kinh doanh:
 • 3.6.1.1 Ứng dụng mô hình tồn kho EQQ điểm đặt hàng lại nhằm tối ưu hóa chi phí (Nêu phần lý thuyết có công thức vào đây)
 • 3.6.1.2 Nhóm giải pháp về Marketting để mở rộng thị trường theo định hướng
 • 3.6.1.3 Nhóm giải pháp về Đầu tư tài chính
 • 3.6.2 Nhóm giải pháp để hoàn thiện nghiệp vụ xuất/nhập kho
 • 3.6.2.1 Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ( đào tạo nhân viên)
 • 3.5.3 Nhóm giải pháp về bố trí mặt bằng

4. Một số kiến nghị

4.1 Đối với doanh nghiệp:

4.2 Đối với Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền

KẾT LUẬN.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp, nếu như bạn gặp phải khó khăn hoặc cần người hỗ trợ thì hãy inb ngay đến Zalo: 0917193864 để được Admin tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé. Hiện tại Viết Khóa Luận có nhận Viết thuê khóa luận tốt nghiệp trọn gói, bạn nào có nhu câu hãy liên lạc ngay, đọc tham khảo bài viết dưới đây để hiểu hơn về dịch vụ về quy trình cũng như là báo giá nhé

Xem thêm bài viết ===> Báo giá viết thuê Khóa Luận tốt nghiệp

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo