Khóa luận nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp trên địa bàn TP HCM

DỊCH VỤ VIẾT THUÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Chia sẻ Đề tài khóa luận tốt nghiệp Xuất nhập khẩu: Hoàn thiện công tác nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp tại địa bàn TP Hồ Chí Minh. Bạn sinh viên nào chuẩn bị viết khóa luận tốt nghiệp học ngành Xuất nhập khẩu tại công ty thiết bị công nghiệp nhưng chưa chọn được đề tài viết bài thì đừng bỏ qua bài viết này nhé.

Viết Khóa Luận chia sẻ đề cương chi tiết viết đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Xuất nhập khẩu để các bạn tham khảo viết bài.

Ngoài ra, các bạn sinh viên nào đang viết bài Khóa luận tốt nghiệp mà lại gặp khó khăn, như thời gian làm bài quá gấp, giáo viên hướng dẫn chấm bài quá kĩ, viết bài bị dính đạo văn quá % theo yêu cầu của trường,… Dịch vụ viết thuê Khóa Luận tốt nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn sinh viên làm bài Khóa Luận tốt nghiệp hoàn thiện, chỉnh sửa bài đạo văn,… Đọc thêm các bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết về Dịch vụ cũng như về báo giá viết bài Khóa Luận tốt nghiệp. Bạn liên hệ với Dịch vụ viết thuê Khóa Luận tốt nghiệp qua Zalo https://zalo.me/0917193864

Xem thêm bài viết ===> Khóa Luận xuất nhập khẩu

Tham khảo thêm ===> Khóa luận về công ty thiết bị công nghiệp

Đề tài khóa luận: Hoàn thiện công tác nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp tại địa bàn Tp Hồ Chí Minh

Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động nhập khẩu

1.1. Khái quát chung về nhập khẩu

 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Đặc điểm
 • 1.1.3. Các hình thức nhập khẩu
 • 1.1.4 Vai trò

1.2. Các tiêu chí đánh giá hoạt động nhập khẩu

 • 1.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh nhập khẩu
 • 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả nhập khẩu

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu

 • 1.3.1. Các yếu tố bên ngoài
 • 1.3.2. Các yếu tố bên trong

1.4. Vai trò của hoạt động nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp

Chương 2: Thực trạng nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp các công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

2.1. Phân tích tình hình nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp của các công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 • 2.1.1. Phân tích chung về thực trang nhập khẩu của các công ty
 • 2.1.2. Phân tích thực trạng nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp của các công ty theo mặt hàng, thị trường và phương thức vận tải
 • 2.1.3. Đánh giá chung

2.2. Phân tích dự báo các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến tình hình nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp của các công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 • 2.2.1. Các yếu tố bên ngoài
 • 2.2.2. Các yếu tố bên trong

Chương 3: Giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp của các công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

3.1. Mục tiêu và định hướng nhập khẩu thiết bị điện của các công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 • 3.1.1. Mục tiêu
 • 3.1.2. Định hướng phát triển

3.2. Một số để xuất cho hoạt động nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp của các công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 • 3.2.1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường thiết bị điện công nghiệp
 • 3.2.2. Tạo ra nguồn hàng nhập khẩu
 • 3.2.3. Giảm chi phí kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp
 • 3.2.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh
 • 3.2.5. Biện pháp thúc đẩy công tác giao nhận xuất nhập khẩu
 • 3.2.6. Nâng cao tinh thần làm việc của các nhân viên trong công ty

Tóm tắt chương 3

Dưới đây, là một lời mở đầu khóa luận tốt nghiệp với đề tài: Hoàn thiện công tác nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp tại địa bàn Tp Hồ Chí Minh

Các bạn hãy viết lời mở đầu đầy đủ và lôi cuốn để được cộng thêm điểm nhé, nếu không có lời mở đầu cho bài khóa luận tốt nghiệp thì rất dễ bị trừ điểm đấy!

Lời mở đầu Đề tài Hoàn thiện công tác nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp tại địa bàn Tp Hồ Chí Minh

1. Tính cấp thiết của đề tài

 • Cho đến nay, Việt Nam đã là thành viên của 63 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ trên thế giới (Báo điện tử Chính phủ, 2017). Việt Nam đã hoạt động tích cực với vai trò ngày càng tăng tại Liên hợp quốc (ủy viên ECOSOC, ủy viên Hội đồng chấp hành UNDP, UNFPA và UPU…) phát huy vai trò thành viên tích cực của phong trào Không liên kết, Cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp, ASEAN…Có thể nói ngoại giao đa phương là một điểm sáng trong hoạt động ngoại giao thời đổi mới. Những kết quả đạt được trong mối quan hệ đan xen này đã củng cố và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước, tạo ra thế cơ động linh hoạt trong quan hệ quốc tế, có lợi cho việc bảo vệ độc lập tự chủ và an ninh cũng như công cuộc xây dựng đất nước.
 • Cùng với xu hướng tăng cường hợp tác quốc tế, nhà nước đã cho phép các loại hình doanh nghiệp kể cả quốc doanh, liên doanh, hợp doanh và tư nhân cùng tham gia kinh doanh nhập khẩu. Cụ thể, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa vào cuối tháng 1-2017 của Việt Nam là 13.188 triệu USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2016 (Tổng cục thống kê Việt Nam,2017). Do đó, việc nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu nói chung và kinh doanh nhập khẩu hàng hóa nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước và doanh nghiệp.
 • Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một chủ trương nhất quán của Đảng ta, được Đại hội XII tiếp tục khẳng định. Vì thế, quán triệt sâu sắc chủ trương này, nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc, để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại là vấn đề cơ bản hiện nay. Việt Nam đã và đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, đưa nền kinh tế hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới. Tuy nhiên, nước ta vẫn còn là một nước nông nghiệp lạc hậu, còn nhiều hạn chế về trình độ khoa học – kỹ thuật, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
 • Để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, cần phải nhanh chóng tiếp cận, đi tắt đón đầu các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật.Để thực hiện được điều này, Việt Nam cần phải xây dựng những ngành công nghiệp mũi nhọn phù hợp với nhịp độ phát triển kinh tế trong nước và khu vực. Hiện nay, bên cạnh những ngành công nghiệp được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm như ngành công nghiệp chế tạo máy, ngành công nghiệp luyện kim, khai thác khoáng sản…thì ngành công nghiệp điện – điện tử đang là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng và được xem là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn với những dự đoán tỉ lệ tăng trưởng cao nhất đến năm 2025, hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội cho các nhà cung cấp công nghệ trên khắp thế giới.
 • Thành phố Hồ Chí Mình là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, năm 2016 kim ngạch nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đạt 4.3 tỷ USD (Cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh,2017) chiếm 15,16% kim ngạch nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp của cả nước.
 • Vì những lý do trên, tác giả đã quyết định thực hiện đề tài: “Nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp của các công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Về việc nghiên cứu về tài nhằm các mục đích sau:

 • Thứ nhất, nghiên cứu cơ sở lý luận các vấn đề về hoạt động nhập khẩu.
 • Thứ hai, tìm hiểu thực trạng nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp của các công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thứ ba, từ những phân tích thực trạng nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp, tác giả đề xuất một số giải pháp cho hoạt động nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp cho các công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

 • Tình hình nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp từ thị trường nước ngoài, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu của các công ty

3.2. Phạm vi nghiêm cứu

 • Phạm vi về không gian: số liệu được thu thập từ báo cáo trên website của Tổng cục thống kê, Tổng cục hải quan, …
 • Phạm vi về thời gian: đa số các số liệu phân tích về tình hình nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp của các công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được cập nhập từ năm 2014-2017.

4. Phương pháp nghiên cứu

 • Khóa luận sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu: thu thập, thống kê, đối chiếu, so sánh, tổng hợp các thông tin và số liệu từ các nguồn như: website, sách, báo, tạp chí, báo cáo chuyên ngành, một số đề tài nghiên cứu và Internet. Phương pháp phân tích số liệu: số liệu được xử lý trên cơ sở những kiến thức đã học kết hợp với tổng hợp, thiết kế so sánh rồi từ đó đưa ra nhận xét đánh giá.

5. Kết cấu đề tài

Ngoài phần lời giới thiệu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ lục, đề tài khoa học thì đề tài được kết cấu thành 3 chương:

 • – Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động nhập khẩu
 • – Chương 2: Thực trạng nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp của các công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 • – Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp của các công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

BẤM ĐỂ TẢI FILE

Cách làm khóa luận tốt nghiệp điểm cao

Hiện tại, Viết Khóa Luận có nhận Viết thuê khóa luận tốt nghiệp từ A đến Z hỗ trợ các bạn sinh viên hoàn thành tốt bài viết của mình. Luôn luôn tư vấn qua Zalo 0917193864 đề tài miễn phí và kịp thời hỗ trợ. Với chi phí sinh viên, bài làm chất lượng và uy tín cao. Các bạn tham khảo về quy trình và bảng giá viết thuê khóa luận tại đây nhé

Xem thêm bài viết ===> Báo giá dịch vụ viết thuê Khóa Luận tốt nghiệp

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*