Danh sách #5 Đề Cương Khóa luận Luật Sở Hữu trí tuệ

KHÓA LUẬN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
KHÓA LUẬN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các bạn sinh viên thân mến, các bạn đang sắp ra trường, bạn đang gặp các vấn đề khó khăn trong việc lựa chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp, đang cần hỗ trợ tìm kiếm đề tài khóa luận Luật sở hữu trí tuệ, hoặc tìm kiếm tài liệu tham khảo để hoàn thành bài Khóa luận luật sở hữu trí tuệ của mình. Biết được điều đó nên Vietkhoaluan hôm nay chia sẻ đến mọi người một số đề tài khóa luận Luật sở hữu trí tuệ để các bạn sinh viên có thể tham khảo.

Nếu các bạn sinh viên nào đang gặp khó khăn trong quá trình làm bài Khóa luận tốt nghiệp ngành Luật, hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp qua ZALO 0917 193 864 để được hỗ trợ nhé.

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến các bạn những đề tài khóa luận tốt nghiệp Luật Sở Hữu trí tuệ nhé, những đề tài được chọn lọc từ các đề tài được cập nhật mới nhất, gần đây nhất cho các bạn sinh viên có thể tham khảo

 1. Sự phân định giữa các loại chế tài trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam
 2. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam
 3. Bảo hộ dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam
 4. Sự phân định giữa các loại chế tài trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam
 5. Quyền tiếp cận dược phẩm theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam (Khóa luận Luật sở hữu trí tuệ)
 6. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam
 7. Bảo hộ dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam
 8. Sự phân định giữa các loại chế tài trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam
 9. Bảo hộ sáng chế dược phẩm theo Hiệp định TPP, những tác động, thách thức đối với pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

Một số Bộ Luật của Luật Sở hữu trí tuệ để các bạn sinh viên làm bài Khóa luận tốt nghiệp nhé

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi

1. Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 (Khóa luận Luật sở hữu trí tuệ)

2. Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10
(Luật này quy định về sở hữu trí tuệ)


TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ HOÀN THIỆN BÀI KHÓA LUẬN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ (Tài liệu chuẩn các bạn tham khảo ngay nhé)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tài liệu tham khảo là vô cùng quan trọng để bạn viết bài Khóa luận tốt nghiệp của mình, Để có được nguồn tài liệu tham khảo hay, Nguồn tham khảo chính thống thì các bạn phải tham khảo khá nhiêu nguồn. Dưới đây, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số tài liệu tham khảo để làm bài Khóa luận tốt nghiệp Luật sở hữu trí tuệ

Giáo trình (Chuyên đề Luật sở hữu trí tuệ)

 • – Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (2019), Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ, NXB Hồng Đức.
 • – Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (2016), Sách tình huống Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, NXB Hồng Đức.
 • – Lê Đình Nghị, Vũ Thị Hải Yến (2009), Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ, NXB Giáo Dục.
  Sách tham khảo (Tài liệu không bắt buộc)
 • – Nguyễn Mạnh Bách (2007), Luật Sở hữu trí tuệ, NXB Giao thông vận tải.
 • – Lê Nết (2006), Quyền Sở hữu trí tuệ, NXB Đại học Quốc Gia.
 • – Lê Trung Đạo (2009), Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, NXB Tài chính.

Văn bản pháp luật Việt Nam (Khóa luận Luật sở hữu trí tuệ)

 • – Bộ luật Dân sự năm năm 2015.
 • – Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).
 • – Luật số 42/2019/QH14 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.
 • – Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.
 • – Nghị định số 131/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan.
 • – Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số quy định xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 131/2013 và Nghị định 158/2013.
 • – Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân.
 • – Thông tư số 211/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
 • – Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.
 • – Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP.
 • – Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 • – Nghị định số 99/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp.
 • – Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.
 • – Nghị định số 98/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/10/2011 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của của các nghị định về nông nghiệp.
 • – Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
 • – Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.
 • – Thông tư số 28/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.
 • – Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

Văn bản pháp luật quốc tế

 •  Hiệp định TRIPS năm 1994 về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại.
 • Công ước Berne năm 1886 về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật.
 • Công ước Rome năm 1961 về bảo hộ người biểu diễn, nhà xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng.
 • Công ước Geneve năm 1971 về bảo hộ nhà xuất bản, ghi âm chống việc sao chép không được phép.
 • Hiệp ước của WIPO năm 1996 về quyền tác giả (còn gọi là Hiệp ước WCT).
 •  Hiệp ước của WIPO năm 1996 về biểu diễn và bản ghi âm (còn gọi là Hiệp ước WPPT).
 • Công ước Paris năm 1883 về bảo hộ sở hữu công nghiệp.
 • Hiệp ước hợp tác về sáng chế năm 1970 (còn gọi là Hiệp ước PCT).
 • Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp theo Thoả ước Locarno.
 • Bảng phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ theo Thoả ước Nice.
 • Công ước UPOV năm 1961 về bảo hộ giống cây trồng mới.

Với nhiều bài mẫu khác nhau không riêng gì Luật Sở Hữu trí tuệ, với các ngành Luật khác nhau được tập hợp trong này, các bạn sinh viên có thể tham khảo ngay nhé

 


CÂU HỎI ÔN TẬP THUYẾT TRÌNH BÀI KHÓA LUẬN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Và đặc biệt hơn nửa là sau khi hoàn thiện bài Khóa luận tốt nghiệp xong thì các bạn còn bảo vệ bài khóa luận mới ra trường, vì vậy các câu hỏi liên quan đến bài khóa luận Luật Sở hữu trí tuệ vô cùng được quan tâm, nó sẽ là các câu hỏi hay được hỏi, hay chú trọng trong bài mẫu Khóa luận Luật sở hữu trí tuệ. Mình đã liệt kê và bám sát vô bài khóa luận tốt nghiệp để sát bài nhất, được các giảng viên chú ý hỏi nhiều nhất. Vì vậy, các bạn đọc tham khảo ngay nhé

 • 1. Trình bày những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019.
 • 2. Nêu ý nghĩa quy định về thời hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ?
 • 3. Phân tích các đặc điểm của quyền sở hữu trí tuệ. Cho ví dụ minh hoạ.
 • 4. Phân tích mối quan hệ giữa Luật Sở hữu trí tuệ và Bộ luật Dân sự khi giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.
 • 5. Quyền tác giả là gì? Có phải bất kỳ sáng tạo nào cũng được bảo hộ bằng quyền tác giả?
 • 6. Một tác phẩm trong lĩnh vực văn học cổ suý những điều được cho là không phù hợp với tập quán sống của một bộ phận lớn dân chúng có phải là tác phẩm không, có được bảo hộ không ?
 • 7. Tác giả của một tác phẩm văn học, nghệ thuật luôn luôn là chủ sở hữu quyền của tác phẩm đó?
 • 8. Một giáo sư đại học trích một bài thơ vào minh hoạ cho bài giảng, ông phát biểu chê bài thơ, có xâm phạm quyền nhân thân của tác giả không?
 • 9. Những người nào có quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan?
 • 10. Tác phẩm di cảo là gì? Cho ví dụ minh hoạ.
 • 11. Tác phẩm khuyết danh là gì? Cho ví dụ minh hoạ.
 • 12. Trình bày những đặc trưng của hành vi xâm phạm quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số.
 • 13. Nếu quyền tác giả bị xâm phạm, tác giả/ chủ sở hữu có những biện pháp nào để bảo vệ quyền lợi của mình?
 • 14. Trình bày về Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
 • 15. Tìm hiểu quy trình nộp đơn cấp độc quyền sáng chế. (Các loại tài liệu cần chuẩn bị? Nơi nộp đơn? Các yếu tố của bản mô tả đơn SC? Yêu cầu đối với các yếu tố đó?)
 • 16. Trình bày về quy trình nộp đơn cấp bằng độc quyền đối với nhãn hiệu
 • 17. Bản chất của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là gì?
 • 18. Bản chất của việc bảo hộ sáng chế?
 • 19. Bản chất của việc bảo hộ nhãn hiệu?
 • 20. Cho biết ý nghĩa của việc buộc người có bằng sáng chế phải cung cấp thông tin về sáng chế của mình.
 • 21. Vì sao phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp và ai có quyền đăng ký ?
 • 22. Nhãn hiệu và thương hiệu có giống nhau không, giải thích tại sao ?
 • 23. Có ý kiến cho rằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chỉ đem lại lợi ích cho các nước phát triển, bạn có cùng quan điểm không?
 • 24. Chỉ ra sự khác nhau giữa chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu tập thể?
 • 25. Phát minh là sáng chế?
 • 26. Phân tích tính mới của sáng chế. So sánh Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 với Luật sửa đổi, bổ sung năm 2019 về vấn đề này.
 • 27. Có phải bất kỳ một sản phẩm sáng tạo nào cũng được coi là sáng chế không?
 • 28. Phân biệt sự khác nhau giữa Patent và Licence?
 • 29. Trường hợp chủ sở hữu sáng chế không tiến hành sản xuất trong sản phẩm được bảo hộ sáng chế và cũng không đồng ý cho người khác sử dụng sáng chế đó để sản xuất?
 • 30. Khi xảy ra tranh chấp về sáng chế, ai có trách nhiệm chứng minh?
 • 31. Phân tích các căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 • 32. Nghĩa vụ sử dụng sáng chế, nhãn hiệu là gì ? Cho ví dụ minh hoạ.
 • 33. Nêu ý nghĩa của việc được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế và trình bày quy trình yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chế.
 • 34. Điểm khác biệt cơ bản giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp?
 • 35. Nguyên tắc “sử dụng hợp lý” (“fair use”) là gì? Tìm hiểu quy định của pháp luật nước ngoài về vấn đề này và so sánh với các quy định hiện hành của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 • 36. “Đạo văn” là gì? “Đạo văn” có phải là hành vi xâm phạm quyền tác giả không?
 • 37. Điều kiện bảo hộ quyền đối với giống cây trồng?
 • 38. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên là gì? Nguyên tắc này được áp dụng cho các đối tượng nào của quyền sở hữu trí tuệ?
 • 39. Trình bày yêu cầu về hình thức của hợp đồng chuyển giao đối tượng quyền sở hữu công nghiệp.
 • 40. Nêu những điểm mới liên quan đến các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong Luật sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Với Những yêu cầu hướng dẫn quy định của mỗi trường khác nhau, các bạn sinh viên nên tham khảo thêm một số đề cương khóa luận tốt nghiệp, nó đa dạng cấu trúc và không chỉ riêng về bài Khóa luận tốt nghiệp ngành Luật sở hữu trí tuệ mà còn cả bài mẫu khóa luận tốt nghiệp về các luật khác như Luật dân sự, khóa luận luật Doanh nghiệp,…..


MẪU ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Như các bạn đã biết, mỗi trường có mỗi yêu cầu quy định khác nhau về cáu trúc cũng như cách thức làm bài Khóa luận tốt nghiệp, chưa kể mỗi năm thì sẽ có mỗi yêu cầu quy định hướng dẫn càng ngày càng cao, khiến cho các bạn sinh viên đôi lúc sẽ gặp khó khăn và khó có thể tìm cho mình được bài mẫu khóa luận Luật sở hữu trí tuệ đúng với cấu trúc của trường, của khoa. VÌ cũng không có nhiều thời gian cũng như Khá là bận nên mình chỉ gửi đến các bạn một mẫu đề cương Khóa luận Luật sở hữu trí tuệ, các bạn cùng nhau tham khảo nó nhé. Tuy mỗi trường có mỗi cấu trúc khác nhau nhưng nội dung thì sẽ đôi lúc có những ý chung đấy nhé. Có khi sắp xếp lại cấu trúc bài là được nha

Ngoài ra, Các bạn sinh viên chưa chọn được đề tài khóa luận tốt nghiệp Luật sở hữu trí tuệ, hoặc đã có đề tài nhưng chưa biết xây dựng đề cương như nào, các bạn hãy liên hệ ngay với DỊCH VỤ VIẾT THUÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QUA ZALO 0917 193 864 ngay nhé.

Đề cương chi tiết đề tài Khóa luận Luật sở hữu trí tuệ

Đề tài: Pháp luật quốc tế về quyền tiếp cận dược phẩm và đề xuất áp dụng cho Việt Nam

QUYỀN TIẾP CẬN DƯỢC PHẨM VÀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ QUYỀN TIẾP CẬN DƯỢC PHẨM

 • 1.1. Những vấn đề cơ bản về bảo hộ quyền SHTT đối với dược phẩm
 • 1.1.1 Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
 • 1.1.2 Bảo hộ quyền SHTT đối với dược phẩm (Cách thức tiếp cận, các hình thức bảo hộ, nguyên tắc bảo hộ…)
 • 1.1.3 Ý nghĩa của việc bảo hộ quyền SHTT đối với dược phẩm
 • 1.2. Những vấn đề cơ bản về quyền tiếp cận dược phẩm
 • 1.2.1 Những khái niệm cơ bản
 • 1.2.2 Nguyên tắc tiếp cận dược phẩm
 • 1.2.3 Chính sách và cơ sở pháp lý về quyền tiếp cận dược phẩm
 • 1.3. Mối quan hệ giữa bảo hộ quyền SHTT và quyền tiếp cận dược phẩm
 • 1.3.1 Quyền sở hữu trí tuệ và quyền còn người
 • 1.3.2 Quyền con người và quyền tiếp cận dược phẩm (Khóa luận Luật sở hữu trí tuệ)
 • 1.3.3 Cân bằng giữa quyền sở hữu trí tuệ và quyền tiếp cận dược phẩm
 • CHƯƠNG 2 NỘI DUNG VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ QUYỀN TIẾP CẬN DƯỢC PHẨM
 • 2.1. Pháp luật quốc tế về quyền tiếp cận dược phẩm và thực tiễn thi hành
 • 2.1.1. Pháp luật quốc tế về quyền tiếp cận dược phẩm
 • 2.1.2. Thực tiễn thi hành pháp luật quốc tế về quyền tiếp cận dược phẩm
 • 2.2. Pháp luật Việt Nam về quyền tiếp cận dược phẩm và thực tiễn thi hành
 • 2.2.1. Pháp luật Việt Nam về quyền tiếp cận dược phẩm
 • 2.2.2. Thực tiễn thi hành pháp luật Việt Nam về quyền tiếp cận dược phẩm
 • CHƯƠNG 3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỂ ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ QUYỀN TIẾP CẬN DƯỢC PHẨM CHO VIỆT NAM
 • 3.1. Hoàn thiện pháp luật quốc tế về quyền tiếp cận dược phẩm
 • 3.2. Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền tiếp cận dược phẩm
 • 3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận dược phẩm tại Việt Nam

KẾT LUẬN

Đề cương thì chỉ mới có khung dàn bài thôi nhé, các bạn đọc còn chưa hiểu hay muốn triển khai ý thêm thì liên hệ với dịch vụ viết thuê khóa luận ngay nhé. Mình luôn chờ các bạn Inbox để tư vấn thêm cho các bạn đây. ZALO 0917 193 864


BÀI MẪU KHÓA LUẬN LUẬT SỠ HỮU TRÍ TUỆ

Một bài mẫu với đầy đủ nội dung, đầy đủ về hình thức, trình bày đẹp dược ưa chuộng với đẩy đủ nội dung hình thức nhé. Mình chọn được một bài mẫu Khóa luận tốt nghiệp đạt điểm cao và được đánh giá tốt từ giảng viên và được hội đồng chấm đạt, nó sẽ là bài mẫu khóa luận Luật sở hữu trí tuệ hay cho các bạn nhé.

 • – Đề tài: Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh của ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam
 • – Độ dài bài: Nội dung bài Khóa luận tốt nghiệp hơn 100 trang
 • – Check đạo văn: Vì bài Khóa luận nên đã được check đạo văn
 • – Điểm số: được trình bày đúng hướng dẫn yêu cầu quy định nên bài này đạt 8,5 nhé
 • – Trường: Đại học quốc gia Hà Nội
 • – Bố cục của bài Khóa Luận Luật sở hữu trí tuệ
 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, bố cục Luận văn được kết cấu với ba chương:
 • Chương 1: Những vấn đề lý luận về hành vi cạnh tranh không lành mạnh của ngân hàng thương mại.
 • Chương 2: Thực trạng về hành vi cạnh tranh không lành mạnh của ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay.
 • Chương 3: Một số kiến nghị nhằm chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh của ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

– Cùng mình đi vào phân tích, tóm tắt sơ lược bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Luật sở hữu trí tuệ này nhé, các bạn sẽ nắm rõ nội dung tóm tắt của bài Khóa Luận Sở hữu trí tuệ ngay nhé

 • + Chương 1 là những cơ sở lý luận về hành vi cạnh tranh không lành mạnh của ngân hàng thương mại, với các nội dung như Khái quát về hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Khái niệm về đặc điểm của hành vi cạnh tranh ko lành mạnh, Chương 1 nội dung trong tầm 35 trang nội dung (Khóa luận Luật sở hữu trí tuệ)
 • + Đến chương 2 là chương chính của bài được tác giả trình bày trong tầm 40 trang nội dung, có check đạo văn đầy đủ, tác giả đã thu thập tài liệu ở các bài, với những tài liệu chính thống, số liệu tương đối chính xác cho bài Khóa luận của mình, Có 2 phần chính là thực trạng các quy định pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh ở ngân hàng và thực trạng áp dụng pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Nhằm đưa ra được những mặt ưu và nhược điểm của pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh, đó là có phần đánh giá riêng những hạn chế.
 • + Cuối cùng chương 3 trình bài trong bài khóa luận luật sở hữu trí tuệ là từ phần phân tích thực trạng ở chương 2 thì những ưu điểm cần được phát huy còn những nhược điểm thì được tác giả nêu ra một số kiến nghị nhằm chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh của ngân hàng thương mại, Được trình bày trong tầm hơn 30 trang

Kết thúc 1 bài luôn có kết luận chung cho bài Khóa luận sỡ hữu trí tuệ, các bạn có thể đọc, cảm nhận và nêu ra ý của mình

Đừng quên tham khảo thêm một số bài mẫu Khóa luận Luật sở hữu trí tuệ tại đây nhé

THAM KHẢO ==> #5 BÀI MẪU KHÓA LUẬN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Để tải bài mẫu Khóa luận Luật sở hữu trí tuệ, các bạn bấm nút TẢI FULL TẠI ĐÂY để tải ngay mẫu bài Khóa luận này nhé.

TẢI FULL TẠI ĐÂY

Trên đây là tất cả những gì mình tổng hợp để các bạn có một bài mẫu khóa luận Luật sở hữu trí tuệ hay nhất, đạt điểm tốt nhất từ đề tải khóa luận tốt nghiệp, đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp và đặc biệt giới thiệu cho các bạn những tài liệu tham khảo chính thống, xác thực, đúng Luật để làm bài Khóa luận Luật sở hữu trí tuệ nhé.

LIÊN HỆ NGAY QUA ZALO 0917 193 864 để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất nhé

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*