Học kỳ doanh nghiệp UEH – Khóa Luận Tốt Nghiệp

5/5 - (6 bình chọn)

Khóa luận tốt nghiệp Học kỳ doanh nghiệp UEH là một trong những môn học mới của một số trường Đại Học của Việt Nam, các bạn sinh viên phải làm tổng cộng 3 bài để hoàn thành môn học kỳ doanh nghiệp này. Bao gồm các môn:

 • Kế Hoạch thực tập học kì doanh doanh nghiệp
 • Nhật kí thực tập học kì doanh nghiệp
 • Báo cáo tổng kết thực tạp Học kỳ doanh nghiệp

Đây là 1 môn học mới với cấu trúc bài làm và phương pháp thực hiện hoàn toàn khác so với các mẫu Khóa luận tốt nghiệp những năm trước đây, cho nên để tìm kiếm những bài báo cáo mẫu khóa trước là điều khó khăn cho các bạn sinh viên UEH. bài viết này mình chỉ nhắc lại các yêu cầu của 3 bài học kỳ doanh nghiệp UEH

Trong quá trình làm bài, 1 số bạn gặp phải các vẫn đề khó khăn như không có thời gian thực hiện, không có công ty thực tập,.. Các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết thuê Khóa Luận học kỳ doanh nghiệp cùa bên mình với chi phí sinh viên, cụ thể các bạn có thể tham khảo bài viết sau đây và để tư vấn chính xác các bạn kết bạn và nhắn tin qua ZALO https://zalo.me/0917193864

Xem thêm bài viết ===> Dịch vụ viết thuê Khóa Luận Học Kỳ doanh nghiệp

Hiện này mình có dịch vụ viết thuê Học kỳ doanh nghiệp cho các bạn sinh viên có nhu cầu, các bạn có thể thuê làm trọn gói cả dấu công ty thực tập hoặc làm 1 bài, 2 bài, 3 bài với các chuyên ngành sau

 • Học kỳ doanh nghiệp quản trị kinh doanh
 • Học kỳ doanh nghiệp Kế toán
 • Học kỳ doanh nghiệp Du lịch
 • Học kỳ doanh nghiệp tài chính ngân hàng
 • Học kỳ doanh nghiệp Nhà hàng khách sạn
 • Học kỳ doanh nghiệp Kinh doanh quốc tế
 • Học kỳ doanh nghiệp Kinh tế đầu tư
 • Học kỳ doanh nghiệp Luật
 • Học kỳ doanh nghiệp Ngôn ngữ anh
 • Học kỳ doanh nghiệp Marketing 
 • Học kỳ doanh nghiệp Quản trị nguồn nhân lực

Sau đây là ví dụ Học kỳ doanh nghiệp của ngành Quan hệ quốc tế, do nội dung đưa lên website có giới hạn nên các bạn có thể chat qua ZALO 0917 193 864 hoặc tìm kiếm trên website của nhà trường

Kế Hoạch thực tập học kỳ doanh nghiệp

 1. Giới thiệu tổng quan
 • Giới thiệu tổng quan về lĩnh vực ngành nghề và bối cảnh hoạt động của doanh nghiệp tiếp nhận thực tập “Học kỳ Doanh nghiệp
 • Khái quát về vai trò, chức năng của vị trí thực tập
 • Trình bày lý do sinh viên lựa chọn ứng tuyển vào vị trí tập sự nêu trên tại doanh nghiệp trong kỳ thực tập “Học kỳ Doanh nghiệp”
 • Trình bày về mục tiêu hướng tới và kết quả kỳ vọng đạt được trong kỳ thực tập tại đơn vị.
 1. Mô tả công việc của vị trí thực tập
 • Chức danh công việc của vị trí thực tập: [Ví dụ: Chuyên viên Kinh doanh]
 • Mô tả chi tiết chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công việc của vị trí thực tập
 • Mô tả các yêu cầu năng lực đối với nhân sự làm việc ở vị trí tập sự này
 • Các thông tin khác của đơn vị liên quan đến vị trí thực tập
 1. Kế hoạch triển khai thực tập “Học kỳ Doanh nghiệp”

3.1. Mục tiêu công việc

 • Mô tả cụ thể mục tiêu công việc cần đạt được trong kỳ thực tập “Học kỳ doanh nghiệp” mà đơn vị đã thiết lập cho vị trí tập sự. Các mục tiêu cần diễn giải rõ về kết quả cần hoàn thành và chuyển giao cho đơn vị khi kết thúc thực tập, các chỉ tiêu đo lường kết quả, các yêu cầu khác liên quan.
 • Trình bày mục tiêu học tập, phát triển năng lực bản thân mà sinh viên hướng đến đạt được thông qua quá trình làm việc tại doanh nghiệp trong kỳ thực tập.

3.2. Nội dung công việc

 • Trình bày các hoạt động cụ thể cần thực hiện để triển khai nội dung công việc và đạt mục tiêu đã đặt ra.

3.3. Phương pháp triển khai

 • Mô tả cách thức triển khai nội dung công việc, các phương pháp sử dụng trong quá trình làm việc, các kỹ thuật, công cụ cần áp dụng để thực hiện công việc.

3.4. Yêu cầu về nguồn lực

 • Trình bày các nguồn lực cần thiết để đảm bảo triển khai hiệu quả yêu cầu công việc: các dữ liệu cần thu thập, xử lý để phục vụ công việc; các tương tác, phối hợp, và yêu cầu hỗ trợ trong quan hệ công việc và các nội dung khác liên quan.

3.5. Kế hoạch hành động

 • Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết theo tuần để triển khai công việc theo các mục tiêu đã xác lập, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu công việc của đơn vị và hoàn thành các báo cáo thực tập của “Học kỳ Doanh nghiệp”.
 • Bảng kế hoạch thực tập (có thể sử dụng khổ giấy ngang cho bảng kế hoạch)
Tuần Mục tiêu

công việc

Nội dung triển khai Phương pháp thực hiện Yêu cầu

nguồn lực

Ghi chú
T1

Ngày … đến …

T2

Ngày … đến …

T3

Ngày … đến …

       Ngày … tháng … năm 2021

Chữ ký của Sinh viên

(ghi rõ họ và tên)

Trên đây là mẫu cấu trúc làm bài Kế Hoạch thực tập học kỳ doanh nghiệp, yêu cầu bài làm khoảng 20 – 30 trang. Tiếp theo mình xin giới thiệu cấu trúc bài Nhật kí thực tập học kỳ doanh nghiệp, nếu cần sự hỗ trợ Dịch vụ viết bài Học kỳ doanh nghiệp, các bạn nhắn ZALO mình nhé https://zalo.me/0917193864

Nhật kí thực tập học kỳ doanh nghiệp

[Nhật ký làm việc là một dạng thức báo cáo về các hoạt động, công việc cụ thể mà sinh viên đã triển khai theo kế hoạch thực tập được xây dựng trước đó. Nhật ký làm việc mô tả, ghi nhận, phản ánh các công việc triển khai hàng ngày và được tổng hợp báo cáo theo tuần cho giảng viên hướng dẫn và cố vấn tại doanh nghiệp]. Các nội dung cơ bản trong báo cáo của Nhật ký làm việc gồm có:

 1. Triển khai kế hoạch công việc theo tuần (thực hiện đầu tuần)
 • Mô tả tóm lược mục tiêu công việc cần đạt được trong tuần, các hoạt động cụ thể cần triển khai, những điều chỉnh theo thực tiễn công việc (nếu có) so với kế hoạch thực tập ban đầu và diễn giải liên quan.
 • Triển khai cụ thể hóa kế hoạch hành động trong tuần theo từng ngày làm việc và các mốc thời gian chính trong ngày.
Tuần 1 (Ngày ../../2021 đến ngày ../../2021)
Ngày Nội dung công việc triển khai theo ngày Mục tiêu công việc cần đạt được Ghi chú
Ngày 1

(../../2020)

Ngày 2

(../../2020)

[Có thể sử dụng khổ giấy ngang cho bảng kế hoạch]

 Báo cáo nhật ký công việc theo tuần (thực hiện cuối ngày, cuối tuần)

2.1. Báo cáo kết quả làm việc hàng ngày

Tuần 1 (Ngày ../../2021 đến ngày ../../2021)
Ngày Hoạt động, công việc cụ thể đã thực hiện Kết quả công việc Dữ liệu công việc

(dữ liệu đã thu thập, xử lý, kết nối, lưu trữ…)

Ngày 1

(../../2020)

Mốc thời gian

… – …

Ngày 2

(../../2020)

Mốc thời gian

… – …

[Có thể sử dụng khổ giấy ngang cho bảng kế hoạch]

2.2. Tổng kết kết quả làm việc theo tuần

 • Mức độ hoàn thành mục tiêu công việc của tuần và các dữ liệu kèm theo;
 • Các kết quả công việc chưa đạt được so với kế hoạch và diễn giải;
 • Những trở ngại, vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai công việc và giải pháp giải quyết vấn đề;
 • Các ghi nhận cải tiến, những hiệu chỉnh cần thiết cho việc triển khai công việc tuần tiếp theo;
 • Các nội dung tổng kết khác theo thực tế triển khai công việc và yêu cầu của đơn vị thực tập, yêu cầu của giảng viên, cố vấn hướng dẫn thực tập.

Ghi chú: Các yêu cầu, biểu mẫu được thiết kế áp dụng chung trong quá trình thực tập Học kỳ Doanh nghiệp. Tùy vào thực tế công việc thực tập của sinh viên, yêu cầu của doanh nghiệp, Giảng viên hướng dẫn có thể đưa ra các điều chỉnh và yêu cầu cụ thể để đảm bảo hiệu quả quá trình triển khai, hoạt động kiểm soát, và chất lượng các sản phẩm hoàn thành kỳ thực tập của sinh viên.

Trên đây là mẫu cấu trúc làm bài Nhật ký thực tập học kỳ doanh nghiệp – UEH, yêu cầu bài làm khoảng 20 – 30 trang. Tiếp theo mình xin giới thiệu cấu trúc bài Báo cáo tổng kết thực tập Học kỳ doanh nghiệp, nếu cần sự hỗ trợ Dịch vụ viết bài Học kỳ doanh nghiệp, các bạn nhắn ZALO mình nhé https://zalo.me/0917193864

Báo cáo tổng kết thực tập Học kỳ doanh nghiệp

[Báo cáo tổng kết thực tập là một dạng thức báo cáo tổng hợp toàn bộ quá trình thực tập; tổng kết những kết quả đạt được; phản ánh kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sinh viên thu nhận được thông qua thời gian tập sự tại doanh nghiệp đối chiếu với mục tiêu học tập đã đề ra; đề xuất các giải pháp cải tiến cho doanh nghiệp ở phạm vi công việc thực tập]

Các nội dung cơ bản trong Báo cáo tổng kết thực tập gồm có:

 1. Tổng quan về “Học kỳ Doanh nghiệp”
 • Trình bày kiến thức, hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực ngành nghề và thị trường hoạt động của doanh nghiệp;
 • Giới thiệu thông tin chi tiết về đơn vị thực tập và vị trí công việc thực tập;
 • Trình bày tóm lược các mục tiêu thực hiện Học kỳ Doanh nghiệp của sinh viên 
 1. Tổng kết kết quả thực hiện “Học kỳ Doanh nghiệp”
 • Trình bày các hoạt động, nội dung công việc đã triển khai ở vị trí thực tập;
 • Mô tả quy trình thực hiện các nhiệm vụ công việc chính yếu;
 • Tổng kết các kết quả công việc đạt được so với mục tiêu, kế hoạch đề ra;
 • Tổng kết các bài học kinh nghiệm trong triển khai công việc thực tế; tự đánh giá phản chiếu mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của bản thân; các giá trị thu nhận được thông qua kỳ thực tập đối với sự phát triển năng lực cá nhân, với mục tiêu học tập và định hướng nghề nghiệp.
 1. Đề xuất và Kiến nghị
 • Nhận diện những hạn chế tồn tại trong hệ thống tổ chức vận hành ở phạm vi công việc đã triển khai thực hiện và phân tích nguyên nhân tiềm ẩn;
 • Nhận diện cơ hội cải tiến và đề xuất giải pháp cải tiến cho đơn vị ở phạm vi công việc đã thực tập; các kiến nghị liên quan khác cho doanh nghiệp.                                                                                        

Ghi chú: Các yêu cầu, biểu mẫu được thiết kế áp dụng chung trong quá trình thực tập Học kỳ Doanh nghiệp. Tùy vào thực tế công việc thực tập của sinh viên, yêu cầu của doanh nghiệp, Giảng viên hướng dẫn có thể đưa ra các điều chỉnh và yêu cầu cụ thể để đảm bảo hiệu quả quá trình triển khai, hoạt động kiểm soát, và chất lượng các sản phẩm hoàn thành kỳ thực tập của sinh viên.

Vì là môn học mới theo một cấu trúc mới lạ nên các bạn sinh viên khó có thể tìm kiếm các bài mẫu trên Website viết thuê Khóa luận, cho nên các bạn sẽ gặp khó khăn, vất vả trong quá trình làm bài, các bài học kỳ doanh nghiệp sau khi hoàn thành có thể phải kiểm tra đạo văn, làm cho các bạn càng khó khăn hơn. Kết bạn Zalo https://zalo.me/0917193864 nếu các bạn cần sự hỗ trợ nha

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo