Khóa luận: Công tác đánh giá nhân sự của công ty cổ phần ABC

Rate this post

Quản trị Nguồn nhân lực là một ngành không xa lạ gì. Các bạn sinh viên đang làm khóa luận tốt nghiệp thân mến. Các bạn đang tìm kiếm một đề tài phù hợp, các bạn đang tìm một bài mẫu khóa luận để tham khảo. Thì bài viết dưới dây mình chia sẻ đến các bạn sinh viên đang làm khóa luận tốt nghiệp “Đề tài khóa luận: Hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự của công ty cổ phần du lịch“. Các bạn có thể tham khảo nhé, nhưng mỗi trường có mỗi yêu cầu quy định khác nhau, các bạn đừng nên copy nhé, mà hãy làm theo cấu trúc của trường nhé.

Đối với các bạn chưa chọn được đề tài, chưa có công ty. Dịch vụ bên mình có làm trọn gói cho các bạn luôn nhé. Ngoài ra, có những bạn không có thời gian để hoàn thiện bài hoặc chưa rành các kĩ năng về máy tính như word , excel,… Các bạn hãy liên hệ với Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp qua Zalo: 0917193864 để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

Xem thêm bài viết ===> Khóa luận Quản lý nhân sự

Tham khảo các bài viết ===> Khóa luận tại công ty Du lịch

Đề tài khóa luận: Hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự của công ty cổ phần du lịch

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

1.1. Lý do chọn đề tài

 • Như chúng ta biết, nguồn nhân lực là quan trọng nhất, đóng vai trò rất lớn trong việc thành bại của mỗi tổ chức. Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, sự thắng thua của các doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào khả năng, trình độ của đội ngũ nhân sự. Một tổ chức chỉ có thể thành công và phát triển lớn mạnh khi có được những người lao động giỏi, có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Công tác đánh giá nhân sự là một công việc quan trọng đối với doanh nghiệp nói chung và đối với công tác quản lý nhân lực nói riêng trong doanh nghiệp. Trong quản lý nguồn nhân lực, kết quả đánh giá thực hiện công việc giúp người lao động được nhìn nhận một cách chính xác những cống hiến của họ đối với doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp xây dựng được chiến lược quản lý nguồn nhân lực phù hợp. Cụ thể, đánh giá nhân sự có vai trò làm rõ năng lực làm việc, mức độ và những lý do hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ. Từ đó làm cơ sở đề ra kế hoạch công tác và kế hoạch phát triển cá nhân trong chu kỳ (hoặc các chu kỳ) kinh doanh tiếp theo. Bên cạnh đó, đánh giá nhân sự giúp doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp đó có cơ hội để xem xét lại kiến thức, kỹ năng, thái độ và phẩm chất cần thiết đối với từng vị trí trong doanh nghiệp đó.
 • Trên thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong việc xây dựng quy trình đánh giá nhân sự. Tuy quy trình đánh giá nhân sự và các hoạt động có liên quan trong công tác đánh giá nhân sự đã được các doanh nghiệp xây dựng hoàn chỉnh nhưng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Công ty cổ phần du lịch là một trong những công ty như vậy. Qua quá trình thực tập tại công ty, em nhận thấy công tác này tuy đã được quan tâm nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Chính vì vậy nên em chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự của Công ty cổ phần du lịch” làm đề tài khóa luận của mình.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu là đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần du lịch, đề tài cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Thứ nhất, hệ thống hóa các cơ sở lý luận về công tác đánh giá nhân sự ở doanh nghiệp.Việc tìm hiểu các vấn đề lý luận sẽ tạo thuận lợi khi nghiên cứu và phân tích thực trạng quy trình đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần du lịch.
 • Thứ hai, phân tích thực trạng công tác đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch. Trên cơ  sở đó thấy được những gì đạt được và những gì còn hạn chế và thiếu sót của công tác đánh giá nhân sự tại Công ty.
 • Thứ ba, dựa vào dữ liệu thu thập được cùng với những vấn đề lý luận liên quan, đánh giá ưu nhược điểm, hạn chế của nó và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến kết quả đó.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Phạm vi về thời gian

 • Đề tài nghiên cứu, khảo sát, thu thập dữ liệu để phân tích trong khoảng thời gian 3 năm từ 2019 – 2021. Trong đó, lấy năm 2016 làm gốc để phân tích, so sánh với hai năm trước đó.

1.3.2. Phạm vi về không gian

 • – Giới hạn nghiên cứu: toàn bộ cán bộ nhân viên tại Công ty cổ phần du lịch
 • – Đối tượng nghiên cứu: công tác đánh giá nhân sự

1.3.3. Phạm vi về nội dung

 • Công trình tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch trên cơ sở tổng quan những lý luận cơ bản về công tác đánh giá nhân sự. Qua đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch

1.4. Phương pháp nghiên cứu

 • Khóa luận sử dụng tài liệu được thu thập qua báo thường niên, báo cáo tình hình nhân lực của Công ty cổ phần ABC trong giai đoạn 2016-2018. Ngoài ra còn thu thập dữ liệu thứ cấp thông qua các báo cáo, khóa luận về các vấn đề khác nhau trong Công ty cổ phần du lịch
 • Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: Khi dữ liệu thứ cấp không có sẵn hoặc không th giúp trả lời các câu hỏi nghiên cứu của chúng ta, chúng ta phải tự mình thu thập dữ liệu cho phù hợp với vấn đề nghiên cứu đặt ra. Các dữ liệu tự thu thập này được gọi là dữ liệu sơ cấp. Hay nói cách khác, dữ liệu sơ cấp là dữ liệu do chính người nghiên cứu thu thập.

1.5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp

Ngoài lời cảm ơn, mục lục, danh mục sơ đồ bảng biểu, từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo đề tài khóa luận được kết cấu thành 3 chương:

 • Chương 1 : Lý luận cơ bản về công tác đánh giá nhân sự
 • Chương 2 : Phân tích thực trạng các vấn đề về công tác đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch
 • Chương 3: Đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ

1.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản

 • 1.1.1. Khái niệm Quản trị nhân lực
 • 1.1.2. Khái niệm đánh giá thực hiện công việc

1.2. Nội dung của quy trình đánh giá thực hiện công việc trong doanh nghiệp

 • 1.2.1. Xác định mục tiêu đánh giá thực hiện công việc
 • 1.2.2. Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc
 • 1.2.2.1. Phương pháp đánh giá thực hiện công việc
 • 1.2.2.2. Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc
 • 1.2.3. Tiêu chuẩn thực hiện công việc
 • 1.2.4. Truyền thông về công tác đánh giá thực hiện công việc
 • 1.2.5. Thực hiện đánh giá
 • 1.2.5.1. Xây dựng phương pháp đánh giá và tiến hành đánh giá
 • 1.2.5.2. Lựa chọn người đánh giá
 • 1.2.5.3. Đào tạo người đánh giá
 • 1.2.5.4. Phỏng vấn đánh giá
 • 1.2.5.5. Kiểm tra công tác đánh giá thực hiện công việc
 • 1.2.6. Sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc

1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá thực hiện công việc

 • 1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
 • 1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN du lịch

2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần du lịch

 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
 • 2.1.2.1. Chức năng
 • 2.1.2.2. Nhiệm vụ
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 2.1.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban
 • 2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty trong giai đoạn từ năm 2014 – 2018
 • 2.1.5. Đánh giá tổng quan tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của doanh

2.2. Phân tích hoạt động đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch

 • 2.2.1.Phân tích sự ảnh hưởng nhân tố môi trường quản trị nhân lực đến quy trình đánh giá thực hiện công việc
 • 2.2.2.1. Các nhân tố môi trường bên ngoài doanh nghiệp
 • 2.2.2.2. Các nhân tố môi trường bên trong doanh nghiệp
 • 2.2.2. Kết quả phân tích về quy trình đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần du lịch
 • 2.2.3.1. Xác định mục tiêu đánh giá thực hiện công việc
 • 2.2.3.2. Xác định phương pháp đánh giá
 • 2.2.3.3. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc
 • 2.2.3.4. Truyền thông về đánh giá thực hiện công việc tại Công ty
 • 2.2.3.5. Sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc

2.3. Đánh giá thành công, hạn chế và nguyên nhân

 • 2.3.1. Thành công đạt được
 • 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN du lịch

3.1. Định hướng và mục tiêu hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch

 • 3.1.1. Định hướng
 • 3.1.2. Mục tiêu

3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch

 • 3.2.1. Đa dạng hóa các phương pháp đánh giá
 • 3.2.2. Xác định thời điểm nhân viên được đánh giá
 • 3.2.3. Rút ngắn thời gian chu kỳ đánh giá
 • 3.2.4. Sử dụng kết quả công tác đánh giá nhân sự

KẾT LUẬN

 

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Bài viết trên mình giới thiệu đến các bạn sinh viên đang làm khóa luận tốt nghiệp ngành Quản Trị Nhân Sự “Đề tài khóa luận: Hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự của công ty cổ phần du lịch“. Các bạn đọc bài tham khảo nhé

Ngoài ra, các bạn có gặp khó khăn trong quá trình viết bài khóa luận như chưa chọn được đề tài khóa luận phù hợp, chưa biết viết bài từ đâu, Các bạn hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp nhé. Dịch vụ bên mình sẽ tư vấn, hỗ trợ các bạn hết mình nhé
Các bạn liên hệ với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp qua Zalo: 0917193864 nhé

Xem thêm bài viết ===> Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Vương
Vương
1 năm trước

em cần hỗ trợ làm khóa luận nhân sự, admin có hỗ trợ viết từng chương hay full bài ạ

Contact Me on Zalo